Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.01.2014
Европроект ще подпомогне политиките за развитие на община Враца

Европроект ще подпомогне политиките за развитие на община Враца

В Община Враца днес бе представен проектът „Устойчиви и ефективни общински политики”. Договорът за безвъзмездното му финансиране по ОП „Админстративен капацитет” бе подписан на 30 октомври 2013 г.   „Основната цел на проекта е подобряване на процеса на разработване, прилагане и мониторинг на политиките за устойчиво развитие на община Враца. Бюджетът му е 78 хил. лева, а неговата продължителност е до 30.07.2014 г.  Очакваме проектът да подпомогне диалога между местната власт и гражданското общество, което да доведе и до подобряване на местните политики за развитие” – каза при откриването на пресконференцията кметът инж. Николай Иванов. На нея  присъстваха също председателят на общинския съвет Малина Николова, зам.-кметът инж. Красимира Георгиева, секретарят на Общината Иван Жеков и представители на неправителствения сектор.
Основните проектни дейности са свързани с оценка на ефективността на съществуващите механизми за консултиране с обществеността, последвана от разработване и  въвеждане на методикa за мониторинг на изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Проектът включва и оценка на изпълнението на общинския план за развитие за периода 2006 – 2013 год. и разработване на новия общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.
С проекта се цели да се разрабят стратегически документи, които да помогнат община Враца да се превърне в проспериращ икономически, културен и туристически център. Тези документи ще определят приоритетите на общината така, че да съответстват както на потребностите на местната общност, така и на регионалните и национални приоритети и стратегии. Ефективните общинските политики все повече се обуславят от диалог със структурите на гражданското общество и прилагане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на тяхното изпълнение. Изпълнението на проектните дейности включва също насърчаване на активното участие на местните общности в процесите на вземане на решения и контрол чрез подходящи и ефективни форми на общуване. По този начин проектът ще допринесе местната власт да прилага съгласувани и ефективни политики за изпълнение на общи за държавата и за община Враца цели. Проектните дейности ще се осъществява при отчитането мнението на всички заинтересовани страни. 

 
Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”