Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.12.2013
Подписаха договора за строителството на новия водопровод

Подписаха договора за строителството на новия водопровод

         Договор за изпълнението на рехабилитацията на стоманения и реконструкцията на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от язовир „Среченска бара” до Враца подписаха днес кметът инж. Николай Иванов и Станимир Георгиев, представляващ консорциума „МС-ТЕХНО-ХИДРО” ДЗЗД. Това е последният строителен договор в рамките на интегрирания проект за воден цикъл на Враца. Стойността му е 55605924 лв. с ДДС. Договорът предвижда строително-монтажи работи по рехабилитацията на стoманения магистрален водопровод от яз. „Среченска бара” до Враца и пълна реконструкция и подмяна с чугунени тръби на  съществуващия азбестоциментов водопровод. Ще бъде направена и подмяна на капаци на съоръженията по водопровода, рехабилитация на съществуващите и монтаж на пет нови катодни станции, подмяна на спирателни кранове и въздушници. Ще бъде подменен съществуващият азбестоциментов водопровод със сферочугунени тръби от последно поколение,  ще се изградят нови шахти за отклонения и управление, ще се направи преминаване през р.Ботуня при с. Стояново. Проектната дължина на водопровода е 34 085 м. От тях предмет на изпълнение и финансиране на тази обществена поръчка по ОП „Околна среда” са 33 300 м.

Изпълнителят ще извършва строителство съвместявайки Закона за устройство на територията и общите договорни условия на FIDIC.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”