Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.12.2013
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Екип от Звеното за изпълнение на проекта за водния цикъл към Община Враца реагира веднага на сигнала за появило се пропадане в началото на бул. „Демокрация”, близо до областната управа. Извикани бяха изпълнителите на този участък от новата канализационна мрежа от ДЗЗД „Воден цикъл 2011” и представители на строителния надзор „Консулгал БГ” ООД. На място бе установено, че вледствие на пропадане на засипката над тръбата, която е положена на 6.5 метра дълбочина, се е скъсало съществуващо водопроводно отклонениие, захранващо отсрещната жилищна сграда. Повече от денонощие, преди пропадането, от скъсаното водопроводно отлонение, водата свободно е изтичала под повърхността на асфалта, и е предизвикала допълнително слягане, довело до пропадането на пътната настилка.

Експертите от Звеното за изпълнение на проекта са категорични, че в случая става дума за пропуски при изпълнението на обратния насип, както от страна на строителя, така също и от строителния надзор, който е приел засипката и е разрешил асфалтирането. В момента екип на строителя отстранява за своя сметка аварията. Община Враца ще потърси отговорност от строителния надзор за случая, съгласно условията на сключения договор.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”