Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.11.2013
ЕК даде добра оценка на проекта за водния цикъл на Враца

Интегрираният проект за воден цикъл на Враца се развива добре и резултатите от работата вече са видими. Такава оценка бе дадена за проекта от Реналдо Мендметс и Ирина Вангеле от Европейската комисия по време на техническа среща с участието на представители на ЕК, Управляващия орган и Междинното звено на ОП „Околна среда 2007 – 2013”. Срещата се проведе в резиденция „Бояна” в София и на нея бе направен отчет за реализацията на трите най-големи проекта, финансирани от оперативната програма. За водния цикъл на Враца доклад изнесе ръководителят на проекта инж. Марияна Рашева. В презентацията инж. Рашева докладва, че към момента по изпълнение реконструкция на градската В и К-мрежа са завършени 35 % канализационна мрежа и 20 % водопроводна. Повече от задоволителни са темповете, с които се прави реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води. На обекта се работи едновременно по строителството на всички нови сгради и съоръжения. Представени бяха също трудностите и предизвикателствата, които съпътстват процеса на реализация. В заключение бе обобщено, че само с обединени усилия може да се върви към успешното завършване на проекта.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”