Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.11.2013
На 15 ноември 2013 г., от 11.00 часа в заседателната зала на Община Враца ще се състои пресконференция за представяне на проект „Враца – привлекателно място за живеене”,

по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. По време на пресконференцията официално ще бъдат подписани с изпълнителите, договорите за изграждане на: „Обществена зелена площ в жк. Дъбника, кв. 124, УПИ ІІІ, гр. Враца” и  „Рехабилитация и обновяване на Обществен парк „Хижата”, със следните подобекти: „Зона за пешеходен достъп от ул. „Трапезица”,  „Реконструкция на стълбища и алея”; “Зона за автомобилен достъп”, „Реконструкция на павиран път и паркинг”; “Зона за детски парк”, “Зона за нова велосипедна алея по трасето на напоителния канал”, “Площадка “Хижата”, „Реконструкция на съоръжения, паметни знаци, детска и обзорна площадки” и “Спортно игрище  на ул. ”Трапезица”.

 

 

 

 

Съгласувал:

инж. Красимира Георгиева

Ръководител проект