Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
07.11.2013
Враца е домакин на междурегионална среща

Враца е домакин на междурегионална среща

Община Враца е домакин на Трета междурегионална среща на партньорите по проект „Устойчива градска мобилност – SUM”.  Гостите от Испания, Италия, Латвия, Полша, Швеция, Великобритания, Португалия, Франция и Румъния бяха приветствани от зам.-кмета на Враца инж. Красимира Георгиева. Общината, града и региона, с неговия потенциал за развитие и инвестиции, бяха представени от Емилия Беличовска – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията, публична инфраструктура, опазване на околната среда”. Развитието на обществения транспорт, неговите проблеми, силни и слаби страни бяха разгледани от Теодора Иванова – гл. експерт „Регионално развитие”  в общинската администрация.  Партньорите се запознаха със сегашното състояние на градския транспорт, с опита, който общината има в тази сфера и с постигнатите резултати в опазването на околната среда. Подчертана бе необходимостта от подобряване на достъпа на хора с увреждания до обществения транспорт. Предимствата при изграждането на зелени покриви представи Лияна Петрова, изпълнителен директор на фирма „Симачек”. След края на презентациите гостите посетиха завода на „Holcim” в с. Бели извор, където разгледаха инсталациите за оползотворяване на отпадъци.

 

 

Основната цел на проекта „Устойчива градска мобилност – SUM” е да насърчава обмяната на опит и познания за идентифициране на добри практики за спомагане развитието на устойчива мобилност чрез използване на чист и зелен обществен транспорт.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”