Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.11.2013
Проведе се втора междинна пресконференция за водния цикъл

На 04.11.13 г. Община Враца проведе втората междинна пресконференция за „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”, Договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009 г. на тема: „Една година след началото на строителните дейности: ход на изпълнение на реалното строителство, предизвикателства, напредък.”. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 /http://ope.moew.government.bg/.

 

            Oбщата стойност на проекта е  136 373 288,07 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 123 523 616,01 лв., от които съфинансирането   от  Кохезионния фонд на ЕС е в размер на  98 818 893,59 лв., съфинансирането  от държавния бюджет  е 24 704 722,42 лв., а  от Община Враца (външен заем) е съответно 12 849 672,06 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от 15.01.2010 г. и е с продължителност 72 месеца. Oбщина Враца e бенефициент, а „В и К“ ООД гр. Враца – асоцииран партньор.

 

            Конференцията бе организирана с цел да се информират медиите и обществеността за напредъка по проекта през едногодишния период от началото на строителните дейности и премина при голям интерес. Отчете се напредъкът в резултат на мобилизирането на всички участници в строителството и съпътстващите дейности, с подкрепата на общинското ръководство и структури.

           

            Събитието бе открито от кмета на община Враца инж. Николай Иванов. Той приветства гостите и направи своята оценка за изпълнението на проекта до момента - „Една година е достатъчен период, в който можем критично и обективно да споделим какво е изпълнено, какви трудности срещаме и какво трябва да подобрим в организацията, за да вървим към успешен финал. Искам да благодаря на г-жа Искра Михайлова за нейното присъствие и ангажираност, защото изключителната помощ от страна на МОСВ и Управляващия орган на ОП „Околна среда” е от решаващо значение за изпълнението на проекта”.

            Министър Искра Михайлова представи виждането на Министерството на околната среда и водите и Управляващия органа на Оперативната програма за изпълнението на проекта: „Искам специално да благодаря на всички екипи на община Враца, на изпълнителите, на екипа по надзор, на интереса на обществеността на гр. Враца по отношение на този проект. Тъй като реализацията му е наш общ ангажимент, това е обща задача, която трябва да изпълним с общи усилия. Много е важно на предстоящата среща на  Комитета по наблюдение на ОП „Околна среда” да излезем с ясни послания от опита при реализацията на такъв голям проект. Това ще помогне при изпълнението на аналогични инициативи в други населени места и за цялостното изпълнение на Оперативната програма”.     Участие в конференцията взе и представителят на асоциирания партньор „В и К“ ООД – Враца Ангел Престойски, който представи тяхната позиция за изминалия период и бъдещите действия: „В последните месеци изпълнението на строителните дейности значително се подобри и се надявам, че успешно ще можем да финализираме проекта”.

            Инж. Красимира Георгиева – зам.-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки на община Враца направи мултимедийна презентация, с която представи изпълнението на строителните дейности по Етап 1, Етап 2 и ПСОВ. Тя даде конкретна информация за работния процес, за неговата организация и предстоящи действия. Коментира възникналите трудности в процеса на реалното строителство и преодоляването им. Георгиева увери, че община Враца ще направи всичко възможно да се ускори изграждането на обектите и да се избегнат затрудненията за жителите на града.

            На пресконференцията бе излъчен вторият междинен промоционален филм, заложен в Мерките за информация и публичност по проекта. Филмът, изработен от екип на консорциум „АИП – Агенция за информация и публичност“, представи организацията и контрола в строителството, визуализира строителните дейности, подчерта ползите от проекта.

            Владимир Николов – ключов експерт организиране на събития – ръководител екип към консорциума бе модератор на събитието.

            Събитието уважиха и народните представители инж. Тотю Младенов, инж. Петя Аврамова и г-н Венцислав Лаков, зам.областният управител на област Враца Борислав Банчев, инж. Николай Йорданов - зам.-кмет по устройство на територията на община Враца, кметските наместници от кв. Бистрец и кв. Кулата, общинските съветници, които са членове на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране.  На   събитието присъстваха и експерти от ЗИП, представители на изпълнителите, строителния мениджър, техническата помощ, както и журналисти от местни и национални медии.

 

            Пресконференцията завърши с дискусия по отношение изпълнението на проекта. Ръководството на община Враца и представители на фирмите-изпълнители отговориха на въпроси, свързани с контрола и качеството на строителните дейности, извършените плащания за изградени участъци, възстановяване на настилките след края на строителните дейности и цялостната реконструкция на пътната мрежа след завършване на проекта за водния цикъл. Те увериха, че всички строителни обекти, включително и рехабилитацията и реконструкцията на захранващия водопровод от яз. „Среченска бара” до гр. Враца ще бъдат изпълнени в сроковете, заложени в проекта.

           

           

            Повече информация вижте на сайта на проекта: www.vratsawaterproject.eu и на сайта на община Враца: www.vratza.bg