Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.08.2013
Вчера в заседателната зала на Община Враца бе проведена открита процедура за отваряне на оферти по обществена поръчка за изпълнение на дейности по Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни 2012-2015 г.

Вчера в заседателната зала на Община Враца бе проведена открита процедура за отваряне на оферти по обществена поръчка за изпълнение на дейности по Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни 2012-2015 г.

Обособените позиции са 2, първата е залавяне и транспортиране на безстопанствени животни до мястото на обработка и обратно или до приюта и втората е за извършване на ветеринаро медицински услуги и манипулации на безстопанствени животни.

         4 са фирмите подали оферти да участват в тази обществена поръчка,  ЕТ „Станислав Нейков 2004” –гр.Мездра; „Ветерин 2011 –ЕООД” –гр.Мездра; БКС-Враца ЕООД и „Ветеринарни практики 3 Д „ООД-гр.Момин проход.

3 от фирмите са подали оферти само за първата позиция, а „Ветеринарни практики 3 Д „ООД-гр.Момин проход е подала оферта и за двете обособени позиции.