Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.05.2013
Три фирми искат да доставят контейнери за смет

         Три фирми участват в обществената поръчка за доставка на съдове за битови отпадъци и градински кошчета, която бе обявена от Община Враца. На първото си открито заседание общинската комисия с председател зам.-кмета инж. Николай Йорданов отвори офертите и разгледа документите на „Мева България” ЕООД, „Рила – СНМ” ООД и „ВРЗ Вола Еко” ЕАД. Дружеството, което спечели поръчката, ще трябва да достави 250 кофи за битови отпадъци тип „Кука”, 100 контейнера за битови отпадъци тип „Бобър”, пет контейнера с обем 4 кубика, 100 градски кошчета и 10 компостера. Прогнозната стойност на доставката е 92 520 лева без ДДС. На закрито заседание общинската комисия ще разгледа обстойно документите на фирмите, а на следващото открито заседание ще бъдат отворени ценовите оферти. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта.

 

 

 

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”