Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
07.05.2013
Разкрасяват Враца с проект за 5 милиона лева

         Общинският проект “Враца – привлекателно място за живеене” спечели финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът е на стойност 5 654 815 лева, като от тях 4 873 999 лева (95%) ще са безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма. Съфинансирането от Община Враца е за 123 436 (5 %), а размерът на допълнителния финансов принос на Общината е 657 378 лева.  „Това за нас е един хубав великденски подарък. Изключително сме радостни, че този наш проект получи одобрение от Оперативната програма. Очакваме максимално бързо, заедно с останалите бенефициенти по тази схема, да бъдем поканени да подпишем договорите и да започнем подготовката на тръжната процедура” – коментира кметът инж. Николай Иванов.

         Проектът е насочен към благоустрояването на жк ”Дъбника”, Обществен парк „Хижата” и ж.к. „Медковец”. Предвижда се изграждането на градски парк в жк „Дъбника”, какъвто до този момент няма. В границите на парка ще бъде разположена открита сцена и кафе сладкарница. Ще се изградят водни пространства със светлинни ефекти и водно шоу. Ще се обособи открита изложбена площ. Помислено е и за най-малките врачани с изграждането на детски площадки за различни възрастови групи, както и фитнес на открито.

Предвидена е също зона за разходка на домашни любимци с необходимото оборудване.

В проекта са включени рехабилитация и обновяване на Обществения парк „Хижата”, които включват шест подобекта - “Зона за пешеходен достъп от ул.”Трапезица”,  “Зона за автомобилен достъп. Реконструкция на павиран път и паркинг”,   “Зона за детски парк”, “Площадка “Хижата”, “Зона за нова велосипедна алея по трасето на напоителния канал” и „Спортно игрище на  ул. „Трапезица”. На площадката на Хижата ще бъде направена реконструкция на съоръженията, на паметни знаци, ще има детска и обзорна площадки, ще се ремонтират стълбища, площадките за отдих, ще се направи възстановяване на фонтан и чешма, ще се монтира беседка.

Третият обект в проекта е изграждането на спортна и детска площадки в жк „Медковец”. Спортната площадка ще има комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, фитнес уреди на открито. Теренът ще бъде озеленен, осветен и ще има видеонаблюдение.

Предвижда се също оформянето на паркова зона в района на „Медковско дере” от бул. „Втори юни” до бул. „Васил Кънчов”, гр. Враца. Тук ще бъде изградена малка детска площадка, размерите и са ограничени от тесните размери на терена, но площта е достатъчна за да се разположат няколко катерушки и люлки.

В жк „Дъбника”, кв. 146 ще бъдат изградени спортна и детска площадка, които ще са предназначени за различни възрастови групи, включително за хора с увреждания. Ще бъдат обособени две зони за спортни занимания - игрище за футбол и зона за фитнес. В детската зона е предвидено комбинирано многофункционално детско съоръжение, люлки, клатушки и пясъчник. За цялата територия е предвидено осветление и видеонаблюдение.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”