Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
07.03.2013
Общинска комисия прие програма за закрила на децата

Общинска комисия прие програма за закрила на децата

         Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. бе приета на днешното заседание на междуинституционалната комисия за детето. Председател на комисията е заместник кметът Светозар Луканов, а в заседанието взеха участие  също членовете на комисията Нели Стоянова – директор на дирекция „Социално подпомагане” - Враца, представителите на дирекция „Здравни и социални дейности” в общинската администрация Силвия Първановска, Стефка Мерджанкова и Емилия Николаева, д-р Анета Ставрова – директор на РЗИ, Емил Данов - инспектор в детската педагогическа стая в РУП, Незабравка Костова – началник отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”, Анита Иванова – директор на ДДЛРГ „Асен Златаров” и Тихомир Опров – председател на „Туристическо сдружение „Приказка”.

Приоритетните направления, върху които ще се работи през годината, са шест. Първият е намаляване на детската бедност и създаване на условия за социалното включване на децата. Приоритети ще бъдат също осигуряването на равен достъп до качествено образование и предучилищна подготовка на децата, и подобряване на тяхното здраве. В програмата е записана и защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Ще се работи и върху създаването на механизми децата да вземат дейно участие в политиките, свързани с тяхната социална интеграция. Ще се насърчава участието им в различни инициативи за свободното време и развитие на техните творчески способности. Програмата ще бъде разгледана и гласувана на предстоящото редовно заседание на общинския съвет, което ще се проведе на 26 март.

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”