Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
07.03.2013
Стартира проект за модернизиране на общинската администрация

Стартира проект за модернизиране на общинската администрация

         Официален старт на първата информационна кампания по проекта „Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА)” – бе даден днес от секретаря на Общината Иван Жеков. На пресконференция бе представен проектът, който е на стойност 171 543 лв., финансира се от ОП „Административен капацитет” и се съфинансира от Европейския социален фонд чрез ЕС. Проектът включва функционален анализ на работата на администрацията. Ще бъде направено обстойно обследване на дейността до този момент, на досегашния опит, на връзките между различните звена и техните взаимодействия и ще се търси вариант за подобряване на комуникацията по между им, като се избегне дублирането на дейности. Предвидено е също създаването на нови вътрешни правила, унификация на административните процедури и образците на документи, и обучение на служителите в посока на прилагане на основните принципи на доброто управление. Очакванията са реализирането на проекта да доведе до подобряване на работата на администрацията и до по-качествени услуги за населението и бизнеса.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”