Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.12.2012
Заместник кметът Ангел Вълчев подаде молба за напускане

Заместник кметът по устройство на територията Ангел Вълчев подаде молба за напускане на заеманата от него длъжност. Мотивите са лични. „Ангажирах се с изпълнението на задълженията ми като заместник кмет по устройство на територията и не прецених в каква степен ще пострада личният ми бизнес, който с огромни усилия създавах години наред. Ясно е, че със заемането на такава ръководна позиция в Общината трябваше да замразя дейността на ръководената до този момент от мен строителна фирма. Тежката социална и икономическа ситуация в региона и особено в строителния бранш ме поставя пред избора между временното участие в публичната власт и частния сектор, където перспективите и развитието е по-дългосрочно и зависи само от моите качества и умения в бизнеса. Това е причината, поради която взех решението си да освободя заеманата от мен длъжност със съжаление, че няма да имам възможността да довърша много започнати неща, с които мисля, че щях да бъда полезен, но и с ясното съзнание, че другото за мен в личен план е изключително важно и нямам право да го зачеркна. Желая успех на екипа на Община Враца и благодаря на всички колеги за времето, в което работихме заедно” – с тези думи аргументира молбата си Ангел Вълчев.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”