Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.11.2012
Подписват трети строителен договор по проекта за водния цикъл

На 5 декември в 11 часа в заседателната зала на  община Враца, кметът инж. Николай Иванов ще подпише третия договор за строителство в рамките на Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца – „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II” . Стойността на договора е 21 436 034, 66 лв. с ДДС. Обектът на поръчката е осъществяване на строително-монтажи работи по изграждане на 17 852 m канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. Бистрец и на 34 148 m водопроводна мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра (3 752m).

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”