Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.11.2012
„БКС” иска да извършва зимната поддръжка на общинските пътища

            Петчленна комисия заседава вчера във Враца, за да разгледа оферти за избор на фирма, която ще се грижи за зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и уличната мрежа на селата през периода 2012/13 и 2013/14 г. Председател на комисията бе заместник кметът по устройство на територията Ангел Вълчев. Само едно дружество бе подало офертата си преди крайния срок. Фирмата е „БКС – Враца” ЕООД. Комисията установи, че офертата на дружеството е пълна и съдържа всички изискуеми документи. Предстои разглеждането на предложението за изпълнение на поръчката. Комисията се ангажира в срок, по-кратък от предвидения от закона, да обяви датата, на която публично ще се отвори пликът с офертата за предлаганата цена на услугата. Стойността на поръчката не трябва да е по-висока от 120 000 лева за двата периода.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”