Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.10.2012
Социален проект на Община Враца е класиран на първо място в страната

Проект на Община Враца за „Социални услуги в домашна среда” е класиран на първо място в страната. Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“ – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. От общо 216 подадени проектни предложения 152 са одобрени за финансиране. До 8 ноември 2012 г. всички кандидати по процедурата ще получат писма, съдържащи конкретна информация за документите, които трябва да се подготвят за сключване на договор с Управляващия орган.

За Община Враца утвърденият бюджет по проекта е за 246 947 лв. Предвижда се към Домашен социален патронаж в рамките на общинското предприятие “Социални дейности” да се разкрие „Звено за социални услуги в домашна среда”. В новосформираната общинска структура 10 лични асистенти, 10 социални асистенти и 15 домашни санитари  ще оказват помощ на 60 души с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.

Основната цел на проекта е осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени социални услуги в домашна среда и подобряване качеството на живот на хора,  които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Продължителността на проектните дейности е 16 месеца, като самите социални услуги ще се предоставят 12 месеца. 

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”