Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.09.2012
Община Враца отново отваря обществените трапезарии

  За пореден път на територията на община Враца ще се реализира националния проект

„ Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „ Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 01.10.2012 г. - 31.10.2012 г., а при възможност ще се анексират (продължат) договорните отношения за предоставяне на услугата всеки следващ месец. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.

За периода месец октомври 2012 г., съгласно сключен договор между МТСП и Община Враца, от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:

>                   Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания

             минимален доход;

>                   Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

>                   Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж

            и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;

>                   Скитащи и бездомни лица и деца;

Услугата ще се предоставя в стола на ул. „ Стоян Заимов” № 2 и стола на ул. „ Екзарх Йосиф” № 75 във Враца.

Постоянно действаща комисия, сформирана със Заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.

Срок за подаване на документи: 26.09.2012 г, - 01.10.2012 г., от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в стая № 43 и Информационния център на Общинска администрация.

Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.

Тел. за повече информация:

092/62 45 81- Силвия Първановска;

092/ 62 45 82 – Калин Диков

092/62 65 49 – Емилия Николаева;

 

 

 

инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца