Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.07.2012
Враца ще има стратегия за развитието на образованието

         Община Враца ще има стратегия за развитието на образованието в през следващите години. Това решение бе взето на първата от поредица работни срещи, посветени на бъдещето на образованието в региона, инициирани от Община Враца. Домакин на срещата бе ресорният зам.-кмет Красимир Богданов. В дискусията взеха участие също Даринка Христова – гл. експерт по организация на средното образование в РИ на МОМН, Маринела Петрова – директор на дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм” в Община Враца, Татяна Василева – председател на комисията по образованието към общинския съвет и директори на училищата в региона. „Целта на бъдещата стратегия е да отговори на предизвикателствата пред образователната система в община Враца. По време на днешната работна среща бе отчетено намаляването на броя на децата в училищата, предизвикано то демографската криза. Очакват се проблеми при формирането на паралелки в следващите години. Изразени бяха и опасения, че някои от професионалните паралелки ще бъдат закрити” – коментира зам.-кмета Красимир Богданов.

Екипът, който ще подготви стратегията ще бъде избран на следващата работна среща на групата. В бъдещата стратегия ще залегнат всички санитарон-хигиенни норми и изисквания за физическата среда в училищата, които ще са част и от новия закон за предучилищното и училищно образование.

 

                                                                                              Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”