Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.09.2008
Кръгла маса за представяне на проект по оперативна програма „регионално развитие” 2007-2013 г.

Във връзка с изпълнението на проект „Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца” на 10 септември в Заседателната зала на Община Враца се проведе кръгла маса. В работната среща участваха кмета на община Враца инж. Тотю Младенов, заместник-кмет по образованието Силвия Драйчева, заместник-кмет по туризъм, спорт и оперативни програми Тонка Милева, директор “Развитие на гражданското общество, туризъм, спорт и оперативни програми” Виолета Божинова, директор “Устройство на територията, строителство и екология” и ръководител на проекта инж. Гриша Иванов, екипа за изпълнение на проекта, директорите на училищата, партньори по проекта. 
На кръглата маса се представиха целите и  дейностите по проекта, изпълняван от Община Враца. Представителите на СОУ “Н. Войводов” /НУ”Л.Каравелов” и Прогимназия „Цв.Кръстенякова/, НУ “Иван Вазов”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Враца, СОУ “К. Тричков”, СОУ “В. Кънчев”, Езикова гимназия “Йоан Екзарх”, Спортно училище “Свети Климент Охридски”, Природо-математическа гимназия “Акад. Ив. Ценов”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Девене, ЦДГ №13 “Вълшебница”, ЦДГ №14, ЦДГ №17 “Славейче” и  Детска ясла №6 получиха материали, съдържащи информация за конкретните строително-ремонтни работи и за оборудването, което предстои да се закупи по проекта. Обсъди се графика за изпълнение на проекта и методите за неговото популяризиране.
Проект „Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Неговата продължителност е 19 месеца. В резултат от изпълнението му общо 5735 души, от които 458 – педагогически персонал, 143 – не педагогически персонал, 4642 – ученици и 492 – деца в детските ясли и градини ще имат достъп до качествена образователна инфраструктура; равностойни условия за обучение, независимо от това дали се намират в централната градска част или в жилищен квартал; възможности за  прилагането на интерактивни методи на обучение и развитие на клубна дейност по интереси.