Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.08.2008
Община Враца стартира реализацията на НП”Оптимизация на училищната мрежа”.

   Кампанията под надслов „Всички на училище” бе открита от кмета на общината инж. Т. Младенов със семинар на 18.08.08 г.. В него взеха участие зам. кмет „Образование”- С. Драйчева , кметове на кметства , пълномощници , кметски наместници ,  директорите на средищните училища и представители на отдел „Образование” при Община Враца . Бяха набелязани съвместните дейности за обхващане децата от закритите училища в средищните учебни заведения и беше изготвен график за посещение в малките населени места на територията на Община Враца .

  


   На 20.08.08г. г-жа Драйчева , екипа от отдел „Образование” и г-н Д. Костов – директор на ОУ „ Св. Климент Охридски” – с. Тишевица проведоха среща с родителите и учениците от с. Вировско и с. Върбица . Беше разяснена Общинската стратегия за оптимизация на училищата и условията за осъществяване учебния процес в средищното училище в с. Тишевица .


   Среща с обществеността от с. Горно Пещене и с. Тишевица беше проведена на 21.08.08г. На нея присъстваха  кметовете на двете населени места и бе отговорено на въпроси от страна на родителите на подлежащите на обучение деца .

 

 


   В съответствие с приетият на 18.08.08 г. график за посещение на селата от Община Враца от 25.08.08г. до 29.08.08г. разяснителна кампания ще се проведе в с. Мраморен , с. Голямо Пещене , с. Баница и с. Девене .