Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.08.2008
Държавната комисия по енергийно и водно регулиране потърси отговорност от „ЧЕЗ Електро България”

   В отговор на изпратеното в началото на седмицата протестно писмо от Община Враца и различни организации по повод политиката на „ЧЕЗ Електро България”, председателят на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране проф. Константин Шушулов поиска спешно от електроразпределителното дружество конкретна информация за предоставянето на услугата на територията на община Враца. В срок до 21 август 2008 г. „ЧЕЗ Разпределение България” трябва да предостави следните данни:

 

1. Справка от диспечерската служба, от която да е видно характера на прекъсванията на електрическа енергия в региона и възникналите аварии през месец август 2008 г.;

2. Причината, поради която посочените населени места са останали без електрозахранване и водоподаване;

3. Какви мероприятия от инвестиционната програма на електроразпределителното дружество са свързани с изграждане на нова и подмяна на съществуващата електроразпределителна мрежа;

4. Да се предвиди и посочи конкретната дата за провеждане на среща между представители на енергийното дружество, Община Враца, „В и К” ООД Враца и инвеститорите в района за обсъждане на допуснати нарушения и набелязване на мерките, които ще бъдат предприети за решаване на констатираните проблеми, като за резултата от проведената среща да се уведоми ДКЕВР.

 

   Заедно с конкретните факти за дейността на компанията и качеството на предоставяната услуга държавната комисия очаква и становището на „ЧЕЗ Разпределение България” за протестното писмо, изпратено от Община Враца, Камарата на строителите в България-Враца, „Водоснабдяване и канализация” ООД-Враца, Регионална занаятчийска камара-Враца, Търговско-промишлена палата-Враца, Синдикален регионален съюз на КТ ”Подкрепа”-Враца, КНСБ-Враца и др. присъединили се бизнес организации и граждани.