Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.08.2008
Община Враца разреши на фирма „Томеком” ЕООД да организира обществено обсъждане ...

...във връзка с изпълнението на инвестиционен проект „Ремонт и преустройство на съществуващ почивен дом „Леденика” и построяване на планински вилни къщи в имот № 005076, ЕКАТТЕ 30606, м. „Църквище”, землище на с. Згориград, община Враца. Обсъждането ще се проведе на 4 септември 2008 г. от 10.00 ч. в салона на читалище „Пробуда”, с. Згориград.