Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.02.2012
Вчера Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

Вчера Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

присъства на общоселски събрания в с.Баница и с.Чирен.

На събранието в с.Баница хората от селото поставиха пред кмета проблеми свързани с преместване на здравната служба в сграда в центъра на селото, да се изгради канализация в селото и училището,да се поставят улични лампи в района на училището и нови контейнери за смет в селото,както и да се извърши ремонт на ул.”Нил”.

Освен проблемите свързани със благоустрояването на селото, хората поискаха охрана в селото и да се потърси възможност през зимните месеци да се приготвя храна за бездомните хора които живеят там.

Инж.Иванов  увери хората, че за храненето на бездомните хора ще се търси възможност това да се извършва чрез стола в училището за сметка на общинския бюджет, за поставянето на нови кофи и контейнери в селото им съобщи,че предстои да се направи анализ за необходимостта от поставянето на кофи и контейнери във населените места на общината и ги увери,че и през тази година чрез работещите по програма ОСПОЗ и доставката на цимент и материали от „Холсим” ще може да се направи частичен ремонт на някои от улиците в селото.

 

На събранието в село Чирен, хората живеещи там поискаха от инж.Иванов съдействие  за автобус до с.Чирен,както и споделиха пред него, че искат да се отпуснат повече средства за културни мероприятия и за почистване на паметник на загиналите през Втората световна война.

Хората от селото поискаха средства за ремонт на улици ,за  ремонт на покрива на читалището, за отопление на библиотеката, повече контейнери за боклук  и храната която се доставя от социалния патронаж да се разкарва по домовете им.

Освен тези проблеми те споделиха пред кмета,за проблем свързан със камбана за сигнализация в селото,тъй като тази с която разполагат в момента слабо се чува и поискаха да се претопи и да се направи такава която да издава по-силен звук.

Кметът на общината пое ангажимент да проведе разговор с г-н Георги Яков за търсене на възможности за решаване на проблема с автобусната линия до селото и обеща храната за възрастните хора която се доставя от социалния патронаж да се разкарва по домовете им,както и ,че ще се направи връзка с такава фирма в страната за решаване на проблема с камбаната за сигнализация в селото.