Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.02.2012
Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

присъства на общоселско събрание в с.Тишевица днес от 11,00 часа.

На събранието хората от селото споделиха пред кмета проблеми свързани със ремонт на улици в селото, както и поискаха да се  извърши ремонт на пътя за гр.Мездра и да се подмени водопроводната мрежа тъй като по нея много често възникват аварии.

Кметът на общината съобщи,че  ремонтът на улиците в селото може да бъде извършен чрез хората по програмата ОСПОЗ и те могат да бъдат обаластрени и бетонирани. За ремонта на пътя до Мездра той пое ангажимент да се търсят начини за частичен ремонт на пътя, но само в тази част която попада на територията на Община Враца.

За подмяната на водопроводната мрежа инж.Иванов съобщи,че ще потърси съдействието на „ВиК.