Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.01.2012
На днешната пресконференция кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

представи информация за актуалната обстановка свързана с преминалите обилни снеговалежи и ниските температури, които започнаха от вчера и ще продължат няколко дни по отношение на общинската пътна мрежа, добро състояние нормални условия за пътуване при зимна обстановка.

Тази сутрин е имало два проблема по които се работи, неопесъчен е бил участъка Лиляче – Власатица,отстранен е този проблем и участъка по пътя с.Чирен-с.Девене, е бил заледен и неопесъчен, работи се и по този участък, а в с.Згориград се търсят възможности за разширяване на пътните участъци за да може да маневрира училищният автобус.

Всички училища и детски градини на територията на общината работят нормално, температурата в помещенията  е нормална за провеждане на занятия с изключение на училищата в с.Паволче, с.Тишевица и ПУ „Д-р Петър Берон” където днес ще се учи с  намалени часове. Нормална е обстановката във всички детски ясли и социални домове, те също функционират нормално.

Във връзка с минусовите температури ,които се очакват в следващите дни в нашата страна е проведен разговор с г-н Георги Яков при необходимост да се използва чакалнята на автогарата която ще бъде отворена денонощно и за бездомните хора там ще се предлагат топли напитки. Освен в чакалнята на автогарата през тези дни ще бъде отворено помещение което се намира в бл.34 в жк.”Дъбника” където също ще се предлага подслон и топли напитки за бездомните хора –съобщи заместник кметът г-н Светозар Луканов.

Инж.Николай Иванов представи информация относно Клетка 2.1 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци .

Със Заповед № ДК-08-СЗР-5/11.01.2012г. на Началника на РДНСК-Северозападен район е назначена Държавна приемателна комисия за строеж: Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра – Клетка 2.12  която има за задача да извърши оглед на строежа, да направи преглед на документацията, да направи преглед на измерванията и изпитанията и да излезе с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа и да бъде въведен в експлоатация или отказ за това.

На 24 януари тази комисия проведе своето заседание и констатира, че строежът е изпълнен в съответствие на нормативните изисквания  и    предлага на Началника на РДНСК-Северозападен район да издаде разрешение за ползване без ограничителни условия.

Разрешението за ползване ще бъде издадено в законоустановеният срок- 10 дневен, тоест очаква се да края на тази седмица. 

Дейностите по изграждане на Клетка 2.1 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци са приключили , общата стойност на обекта е 3 215 050 лв. с ДДС. 

До този момент са изплатени 2 274 000 лева с ДДС като това е целева субсидия от ДБ за 2011 година – 2 083 000 лева и преходен остатък от 2012г. в размер на 191 000 лева.

Остава да изплатим 941 050 лева ще бъдат предоставени от ПУДОС.

Проектният капацитет на клетка 2.1 е 165 312 тона депониран отпадък, а проектното количество на депониран отпадък годишно е 16 250 тона.

Клетка ще обслужва 52 населени места от общините Враца и Мездра със население 97 366 бр.

 

Във връзка с публикуваната и влязла в сила  от 15 септември 2011 г.  Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, обнародвана в Държавен вестник бр. 65 от 23 август 2011 г.  на Министерство на здравеопазването      и Наредба № 9 16.09.2011 г. за спецефичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училища /обн. В ДВ бр.73 от 20.09.2011г. на Министерство на земеделието и храните Община Враца ще открие нова   обществена поръчка за доставка на хранителни продукти  в детски градини, ОП „Социално дейности” което обслужва столовото хранене, детските ясли и  социалните домове.

Това се налага , тъй като с  тези наредби се въвеждате нови изисквания към продуктите с които се приготвят храните –изисквания към количеството мазнини в местните и млечни продукти, количество на сол и захар, количеството на консерванти и стабилизатори.

Новите наредби изискват да се включват в менюто пълно зърнест хляб и продукти от пълнозърнесто брашно както и използването на охладени пилешки продукти, а не замразени. Прием на предни плодове и зеленчуци според сезона и  храните да са придружени със сертификат за качество.

 

 Представители на Община Враца и на Атракционен парк „Приказката” взеха участие в първия международен панаир Crosstour fair в град Русе от 27 до 29 януари, организиран от Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия Русе.

Проектът „TourNet – Promotion of Cross-border Networking for Development of a Common Bulgarian-Romanian Tourist Product” (Насърчаване на трансгранична мрежа за развитие на общи българо-румънски туристически продукти) е по програма Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013.  Партньори на проекта са Областен съвет – Гюргево Румъния, Асоциация Еврорегион „Данубиус” – Русе и Академия за икономически науки Териториален университетски център – Гюргево Румъния, а общата стойност на проекта е 490 500 евро.

 

Проектът TourNet включва изследване потенциала за алтернативен туризъм в цялата трансгранична зона по поречието на река Дунав в България и Румъния.
         Проектът включва създаването  на луксозен каталог, който  представя региона като привлекателна туристическа дестинация с общ дизайн и обща марка и интернет портал на четири езика - български, румънски, английски и немски - с данни за всички възможности за туризъм, както и възможностите за настаняване, заведения и транспорт.

По време на  събитие се осъществиха редица срещи с представители на туроператорски фирми от Македония, Сърбия и Румъния. Договорени бяха размяна на визити с цел уточняване на бъдещо сътрудничество и възможност за организиране на рок и мюзик фестивали в двете страни с тенденция да се превърнат в традиционни. Предстои обмен на допълнителна рекламна информация за възможностите за предлагане на специфичен туристически продукт, предназначен за туристи от Япония и Индокитай. Особен интерес за изложителите представляваше атрактивния щанд на „Приказката” и възможностите за екстремен и спортен туризъм. Бяха осъществени редица ползотворни срещи с представителите на  Румъния, Сърбия и Македония. Презентация за възможностите за развитие на културен туризъм и новите археологически разкопки в региона беше представена на изложителите, която ще  бъде качена на сайта на проекта след приключването на форума.По време на форума беше обсъдена Дунавската стратегия и възможността община Враца да се включи в един от двата предложени варианта – „Пътят на императорите” и „Пътят на виното”.

 

На зададен въпрос относно възможностите за охрана на сградата на бившия химически техникум в града поради зачестилите кражби в нея, заместник –кметът Красимир Богданов отговори, че сградата е наследена от новата професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” и се стопанисва от нея. Многократно директорката на гимназията е информирала   за тези набези и общината е реагирала своевременно като за това е била уведомявана полицията и Областна управа тъй като сградата е  не е общинска собственост, в процедура е  и все  още няма акт за с които тази сграда да се отрежда като собственост на Община Враца. 

Задължили  сме директорката на професионалната гимназия да вземе мерки и да обезпечи по възможност сигурността на поне дълготрайните материални активи,които могат да бъдат прибрани и складирани- добави още заместник-кметът.

 

         „След много разговори и предварителни оценки относно сериозността на предложението, инвеститора изпрати покана до ръководството на футболния клуб и общината за посещение на място и за запознаване на място с конкретните намерения. Поради моята заетост общината беше представлявана от г-н Иван Жеков,който отпътува заедно с г-н Чавдар Атанасов.Бяха 24 часа в град Хирона, където се запознаха лично с организацията на работа и проведоха лична среща със собственика на футболния клуб.Проведени са разговори по отношение на неговите конкретни намерения. Това което е ясно е ,че намеренията са изключително сериозни и започват преговори. От нас се иска да се представи информация, г-н Чавдар Атанасов я подготвя, за финансовото и спортно-техническото състояние на клуба.След запознаването с тази информация собственикът е готов да финансира този полусезон в рамките на всички нужди на футболния клуб,като през това време ,да се вземе решение  съвместно разбира се той да препотвърди интереса си и да се проведат преговори за евентуално по-дългосрочно спонсорство и развитие на футболния клуб.”- съобщи инж. Николай Иванов  и предостави думата на г-н Иван Жеков да сподели своите лични впечатления.

         „Личните ми впечатления са изключително положителни,видях един изключително социално ориентиран човек,който прави много за спорта в родния си град.Видях един човек, който проявява сериозен интерес към нашия клуб.Той е изключително коректен човек, който държи да знае все пак къде отиват неговите пари и именно поради тази причина той настоява да му се изпрати детайлна финансово-икономическа информация за състоянието на нашия клуб, след което ще вземе окончателно решение.Създадена е изключително добра организация на работата на футболния клуб”Хирона” от гледна точка на администриране,спортно-техническа дейност и на медицинско обезпечаване. Собственика се казва Хосеп Делгадо.”