Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.01.2012
На 30.01.2012г. Заместник-кметът на Община Враца инж. Красимира Георгиева

ще вземе участие в координационна среща с Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Управляващите органи на оперативните програми и Държавен фонд „Земеделие”. Срещата ще се проведе в Гранитната зала на Министерски съвет от 15,00 часа под ръководството на Министър Томислав Дончев.

В дневния ред е предвидено да се направи преглед на изпълнението на поетите и изпълнени ангажименти за периода от 30.11.2011 до 30.01.2012г.

Ще се проведат дискусии относно процедурите за предварителния контрол от страна на Управляващите органи след влизане в сила на промените в ЗОП, тълкуване и прилагане на ПМС №330 от 05.12.2011г. и възможността за създаване на система на обжалваемост на механизма, по който се налагат финансови корекции.

Ще се разгледат въпроси и проблеми при изпълнението на проекти по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони.