Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.01.2012
Днес от 11,00 часа се проведе събрание в с.Вировско,Община Враца.

Днес от 11,00 часа се проведе събрание в с.Вировско,Община Враца.

На събранието кметът на общината инж.Николай Иванов  обясни на присъстващите, че това е началото на поредица от такива срещи на които   ще се обсъждат актуалните проблеми на хората в селото.

Кметът на общината запозна присъстващите със правомощията му дадени съгласно дадени му съгласно чл. 44, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който кметът на общината назначава и освобождава от длъжност кметските наместници и пълномощията на кметските наместници, одобрени с Решение №10 на ОбС-Враца.

 

На проведеното събрание се представиха  следните кандидати за кметски наместници в с.Вировско, Община Враца:

1.Илинка Славова Маринова

2.Цветлана Цолова Димитрова

3.Йонко Георгиев Христов

4.Нанко Илиев Тодоров.

 

На събранието бяха поставени пред кмета на общината и проблеми свързани с благоустрояването на селото, ремонт на улици, почистване на речното корито и да се търси възможност за осигуряване на охрана в селото.