Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.01.2012
Кметът на общината инж.Николай Иванов

Кметът на общината инж.Николай Иванов

присъства вчера от 16,00 часа на събрание в с.Лютаджик, Община Враца което се проведе в Клуба на пенсионера в селото.

На събранието инж.Николай Иванов благодари на хората за проявеното търпение през почивните дни когато нямаше ток в селото поради авариите вследствие на падналия обилен мокър сняг на 06 и 07 януари. В своето обръщение към хората кметът на общината заяви, че тази среща е само началото на такива среща с хората по места.

Кметът на общината запозна присъстващите със правомощията му дадени съгласно дадени му съгласно чл. 44, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който кметът на общината назначава и освобождава от длъжност кметските наместници и пълномощията на кметските наместници, одобрени с Решение №10 на ОбС-Враца.

На проведеното събрание се представиха  следните кандидати за кметски наместници в с.Лютаджик, Община Враца :

1.     Ивайло Георгиев

2.     Сашка Богданова

3.     Валентин Петров.

Кметът на общината предостави информация относно изразходените средства през 2011 година 13 480 лева от които за издръжка на администрацията в т.ч заплати – 11 332лева , за осветление на улици са изразходени 1 538лева , а за ремонт на уличната мрежа 610 лева.

Също така през 2011 година е извършен ремонт на 5 983лева на ул.Дружба в селото и основен ремонт на път MON-1090 село Лютаджик – 13 718 лева–целева субсидия от Централен Републикански бюджет за ремонт на ІV-та класната пътна мрежа.