Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.01.2012
Община Враца започна подготовката на проектно предложение

по Проект "Красива България" (ПКБ) 2012 г., по две от допустимите мерки – Мярка 01 – „Подобряване на градската среда” и Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.  Обектите, за които ще кандидатстваме по посочените мерки са съответно:

Мярка 01 „Подобряване на градската среда” за обекти:

1.    „Рехабилитация на съществуваща велосипедна алея Враца – Оряхово”,

2.    „Вертикална планировка около параклис „Св. Мина” в ж.к. „Дъбника”

Мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура", за извършване на СМР дейности на обекти:

1.    „ОДЗ 1 – Брезичка”  в ж.к. „Младост”

2.    ОУ „Никола Войводов” в ж.к. „Дъбника”

В момента се подготвят изискваните документи, свързани със заснемания, обследване и количествено стойностни сметки.

         Крайният срок за кандидатстване по схемата е 15.02.2012 г.