Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.12.2011
Зам. кметът по здравеопазване и социални дейности г-н Светозар Луканов

Зам. кметът по здравеопазване и социални дейности г-н Светозар Луканов

проведе работна среща с Димитрийка Цанова, Нели Стоянова  и Незабравка Костова, г-н Опров, д-р Младенов и председатели на спортни клубове. Поводът за срещата беше липсата на Общинска програма за закрила на детето за периода 2010/2011 и за следващата 2012 г. , както и неактуализирания план за 2012 г. на Стратегия за социални дейности. Поради това някои от услугите няма да получат финансиране от Държавния бюджет. Такъв е например социално – терапевтичния център, намиращ се в кв.72 и на който до края на м. февруари 2012 г. приключва проекта,  свързан с дейността му.  Услугата не е заявена като делегирана държавна дейност и няма да получи финансиране от Държавния бюджет за 2012 г. Зам. кмета и експертите поеха ангажимент да потърсят възможности за подпомагането на тази социална услуга.

Обсъдени бях и промени в междуведомствените комисии. Първата от тях е Комисията за детето, която ще включва и представители на Неправителствените организации. Във втората комисия,, касаеща координационния механизъм влизат представители и на Районно управление Полиция, както и на Агенцията за социално подпомагане.

Обсъдена беше и възможността за изработване на Стратегия за младежките дейности. 

 

  

Община Враца

Връзки с обществеността