Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.10.2011
Заседание на комисията за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ВРАЦА – ЕТАП 1”

Заседание на комисията за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ВРАЦА – ЕТАП 1”

В изпълнение на графика на обществените поръчки, приложение към Договор за безвъзмездна финансова помощ №58111—С065-256/15.01.2010, по който Община Враца е Бенефициент, днес (13.10.2011г.) се състоя заседание на комисията за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ВРАЦА – ЕТАП 1” с уникален идентификационен номер в АОП 00814-2011-0018, в рамките на  Проект № 5811-65-256 „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца”.

В присъствие на представители на фирмите, подали оферти и представители на средствата за масова комуникация, комисията отвори подадените ценови оферти – ПЛИК 3 „Предлагана цена” по реда на тяхното постъпване. Подали оферти в този търг са 15 фирми.
Предстои класиране на участниците, съгласно изискванията на ЗОП.
 
Община Враца
Връзки с обществеността