Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.05.2011
На 12 май в Заседателната зала на общината се състоя редовно заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма

На 12 май в Заседателната зала на общината се състоя редовно заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма

който обсъди  предложената Програма за развитие на туризма в община Враца за 2011г. Програмата се изготвя съгласно Закона за туризма и определя политиката на общината в областта на туризма с приоритетни цели и дейности за повишаване атрактивността на предлаганите туристически услуги и утвърждаване на Враца като привлекателна туристическа дестинация. В Програмата са предвидени редица мерки в това направление. След дискусии и дебати и след направени допълнения, Консултативния съвет по въпросите на туризма прие Програмата за развитие на туризма за 2011г. и предстои нейното разглеждане  и одобрение на заседание на Общинския съвет Враца, след което гражданите могат да се запознаят с нея на сайта на общината в раздел „Туризъм”.