Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.04.2011
Днес в заседателната зала на Община Враца,

Днес в заседателната зала на Община Враца,

комисия , назначена със заповед на Кмета на Община Враца, отвори плик №1 „Документи за подбор” и плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

за Обществена поръчка с предмет „Реконструкция на общински изолатор за бездомни кучета, в п.и. 12259.631.37 „Джуджански поток”, гр. Враца.

Оферти бяха подадени от 7 фирми.

Комисията ще разгледа подробно документите за участие и ще състави протокол относно допустимостта на кандидатите, участващи в обществената поръчка. След изготвянето на този протокол, ще бъде определена дата за отваряне на плик №3 – „Ценова оферта”