Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
31.01.2011
На състоялата се днес пресконференция „На кафе с кмета” кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов разясни пред журналистите, че Община Враца е първата община

в която стартира инициатива на Спортния тотализатор и Министерството на физическото възпитание и спорта за изграждане на спортни площадки. От тиражът в неделя, за който цената на фиша е завишена с 0.50 лв. е предвидено да се отдели сума за изграждането на детски площадки и облагородяване на терен с пейки и детски уреди. Такава детска площадка предстои да бъде изградена в ж.к. Дъбника във Враца. Стойността на начинанието е около 180 000лв. Предстои среща между кмета на Община Враца, представители на Министерство на физическото възпитание и спорта и директора на Българския спортен тотализатор за доуточняването на подробностите по стартирането на инициативата.

Д-р Шахов представи и напредъка на дейностите по изпълнението на водния проект на Община Враца. Получени са вече от проектантите доработки по проекта – канална мрежа – 11,5 км и водопроводна мрежа 2,4 км. и вече има база за изготвяне на документация за пускане на I-вия етап на проекта. За предварителен контрол в МОСВ е внесена документацията по процедурата за обществена поръчка за „Проучване и проектиране на захранващ водопровод от яз. Среченска бара до Враца”. В разговор с кмета, г-жа Ивелина Василева - зам. министър на околната среда и водите е уверила, че до края на седмицата по сметката на Община Враца ще бъдат преведи първите 3 млн. лв. от авансовото плащане. Очаква се след одобряването на документацията за пречиствателната станция, проекта да стартира. В петък е сключен договор със Сдружение „ПСТ – МУТ – Враца 2010” за „Проектиране и строителство на сграда и сепарираща инсталация към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра”.Комисия е разгледала офертата на фирма „Обединение Еко Инфрастрой”, която обжалва процедурата по изграждане на Клетка 2.1 за твърди битови отпадъци. Фирмата е класирана на 4-то място. В момента тече двуседмичен срок за обжалване на процедурата.

Община Враца активно работи по изготвяне на бюджет 2011. 3- кратно са по-малко заложените средства в капиталовата програма спрямо заявките . Приоритети ще са дейностите с всеобхватно обществено значение:

-Ремонт на уличната мрежа, в т.ч. и в населените места на територията на Община Враца, като са предвидени между 6000 и 10 000 лв.за населено място.

 - Разширяване на уличното осветление в града – ж.к. Сениче, ж.к. Дъбника и улици в централната градска част.

 - Овладяването на популацията на безстопанствени кучета чрез изграждането на приют за животните.

- Ремонт на опасни сгради и сгради с лош външен вид

 - ремонт на здравните служби в населените места на територията на Община Враца и на сградите на кметствата.

Предвижда се още ремонт на ритуалната зала в града и довършване на строителството църквата „Св. Мина” в ж. к. Дъбника. За строителството на православния храм са необходими още средства, които ще бъдат събрани чрез дарителска акция.

Общо предвидените средства в Капиталовата програма в бюджет 2011 на Община Враца са в размер на 2 500 00лв., като най- голяма е сумата за ремонт на пътища. Според ръководството на Община Враца, средствата, внесени за данък на автомобилите е разумно да се влагат в ремонт на пътища. Основно ще се ремонтират улици, които ще бъдат включени във II рия етап на Проекта за воден цикъл на Община Враца. По този начин, няма да се стигне до излишно изразходване на средства за асфалтиране на отсечки, които ще бъдат разкопани в първия етап на проекта за водния цикъл, а в същото време да бъде затруднено движението по други, които не са заложени за подмяна на водоснабдителната мрежа. Предвидени са и средства за озеленяване и облагородяване на града. Два пъти повече, в сравнение с миналата година,  са предвидените средства за малки граждански инициативи, в размер на 100 000 лв. Едно от условията за кандидатстване са сградите да бъдат регистрирани по Закона за етажната собственост. От 500 лв. до 2000лв. ще бъдат отпускани на жилищен вход за облагородяване на околоблоковото пространство.

Около 500 е броят на регистрираните сгради на територията на Община Враца, които са в режим на етажна собственост. Кметът на Община Враца е възложил на кметските наместници в ж. к. Дъбника и Сениче да изготвят регистър на нерегистрираните сгради, за да се наложат санкции на собствениците на апартаменти в тях.

Продължават строителните дейности на инвеститора – Бугарис - , които има за цел изграждане на хипермаркет и административна сграда с подземни гаражи. Инвестицията е за 4 500 000 лв., а срокът за въвеждане в експлоатация е юли тази година.

 По време на пресконференцията беше отправено питане към д-р Шахов дали се следи как ромските семейства, които бяха настанени на ул. „Георги Апостолов” №2 дали стопанисват имуществото. В отговор кметът заяви, че се извършват регулярни проверки. Водени са и разговори със семействата. Те са предупредени, че ако не спазват правилата за домуване ще бъдат изведени още през пролетта, когато времето се затопли. Кметът беше заяви, че от настанените там хора зависи дали ще живеят на съответния адрес или ще останат без дом.

Дофинансирането на дейностите  на Драматично-кукленият театър и Симфониетата във Враца от страна на Община Враца ще продължи и през тази година, каза кметът доктор Костадин Шахов. Сумите ще бъдат същите, както и през миналата 2010 година – 80 000 лева за театъра и 70 000 лв. за Симфониетата. Министерството на културата отпуска средства за заплати и осигуровки на 35 оркестранти, колкото е по статут за функциониране на симфониета. С отпусканите средства от Общината се дофинансират още 13 музиканти. По този начин инструменталната формация функционира и се афишира като симфоничен  оркестър и може да изпълнява по мащабни творчески задачи, допълни доктор Шахов. Той поясни, че това вече е уточнено  в разговори между него и екипа на министъра на културата Вежди Рашидов.

 

Община Враца