Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.12.2010
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

На 9 и 10.12.2010г. в залата на Превантивно-информационен център МКБППМН – Община Враца организира и проведе  тренинг- обучение на педагогически съветници, обществени възпитатели, възпитатели и секретари на МКБППМН на тема „Превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация и представяне добри практики в работата на МКБППМН”.

В тренинга взеха участие педагогическите съветници на СОУ ”Хр. Ботев”, СОУ ”К. Тричков”, СОУ”Н. Войводов”, ЕГ”Йоан Екзарх” , СОУ”В. Кънчов” , ПМГ „ академик Иван Ценов”, обществени възпитатели към МКБППМН – Община Враца , секретари на МКБППМН – Лом , Монтана, Криводол и Вършец.

Представители на EKPAT Bulgaria представиха анализ на основните резултати от социологически изследвания с ученици , студенти и експерти по проблема на трафика на деца за сексуални цели. Представиха се добри практики в работата с деца за преодоляване девиантното поведение и ролята и мястото на Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците.