Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.05.2008
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ СЕ СРЕЩА С ФИРМИ НАТРУПАЛИ СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

   Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов ще се срещне с големите фирми-длъжници на местния бюджет. Поканата към длъжниците на Общината е за открит добронамерен диалог с цел актуализиране на данъчната им сметка. На първия етап са изпратени 55 писма до фирми с дългове над 3 000 лв.
   Юридическите лица и ЕТ, които дължат местни данъци и такси на стойност над 500 лв. за минали години (от 2000 до 2007 г.) са 225 на брой. Общата сума на задълженията им възлиза на 2 142 768 лв. Всички те многократно са получавали покани по чл. 182 от ДОПК за доброволно изпълнение. Следващата стъпка спрямо неиздължилите се е предаване на Агенцията за държавни вземания за образуване на производство за принудително изпълнение. Преди да се стигне до крайната мярка и в дух на партньорство и коректност, кметът на Враца инж. Т. Младенов ще потърси личен контакт с ръководството на задължените фирми.
   Списъкът на фирмите – длъжници и натрупаните суми ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Враца в интернет след 1 юни 2008 г.