Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.11.2010
На 3 ноември 2010 г. кметът на Община Враца, д-р Костадин Шахов , зам.-кмета по Социални и хуманитарни дейности – д-р Михаил Шарков, заедно с експерти от общинска администрация проведоха среща с представителите на местните спортни клубове.

На 3 ноември 2010 г. кметът на Община Враца, д-р Костадин Шахов , зам.-кмета по Социални и хуманитарни дейности – д-р Михаил Шарков, заедно с експерти от общинска администрация проведоха среща с представителите на местните спортни клубове.

На проведената среща беше представен проекта за спортния календар на Община Враца за 2011г., в който се предвиждат мероприятия, приети по предложения от спортните клубове за организирането на събития под егидата на Община Враца. Предвидени са множество републикански турнири- турнир по лека атлетика, за кадетки за купата на Община Враца, турнир по стрелба за купата на Община Враца, Републиканско първенство по ски за ветерани, както и международен турнир по лека атлетика ”Освобождение”, Общински пролетно –туристически празник „Врачански балкан 2011”, турнир по водна топка –жени, провеждане на конни състезания , Ботева алпиниада – Враца 2011, Национален шампионат по автомоделизъм за наградите на Община Враца и др.

         На срещата се взе решение да се разработи Наредба за допълнително финансиране на спортните клубове. Работна група, представена от Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма към Общински съвет –Враца и експерти от общинска администрация ще разработи проект на наредбата, след което да бъде представена за обсъждане от представителите на спортните клубове и след това ще бъде внесена за приемане от Общински съвет – Враца.

  

Представител на МВР – Враца запозна участниците с Наредбата за сигурността на спортните обекти, мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждането на спортни прояви, организирани на стадиони и спортни зали, приета с Постановление на МС.

На срещата беше разгледан и статута за определяне на 10-те най- добри спортисти на Община Враца за 2010г., както и  критериите за номиниране. Процедурата за определяне на номинираните се състои в аргументирано писмено предложение за награждаване в срок до 19 ноември 2010г. Експертна комисия определя футболист, турист, юбиляр и ветеран по предложение на съответните спортни клубове. Изборът е с явно гласуване и обикновено мнозинство. Предложенията се подават от представителите на общинските спортни клубове, спортни журналисти, Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма към Общински съвет, както и от експерти по спорта от Община Враца.

 

Н. Гетова

МДПВО Община Враца