начало » Търгове и конкурси

Архив

17.04.2015
12.05.2015 г. от 15.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  711,  712  На ...

08.04.2015
30.04.2015 г. от 14.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №292/2008г.,  ...

13.03.2015
02.04.2015 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
  Заповеди за спечелилите търга участници №№:  478,  479,  480,  484 ...

11.02.2015
05.03.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на ОП „ Спорт и туризъм”-Враца - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 43 ОП „СПОРТ ...

29.01.2015
13.02.2015 г. от 14.00 ч. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения-павилиони
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 205,  206,  208,  209    ...

20.01.2015
06.02.2015 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 190    З А П ...

16.01.2015
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА О Б Я В Я В А :Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 35,  36  ОП ...

01.12.2014
16.12.2014 г. от 15.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2037,  2038,  2039,  2040    ...

14.11.2014
02.12.2014 г. от 10.00 ч. Провеждане на четвърти поред публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион №24 на пазарна площадка „Дъбника” и трети поред публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион №12 на пазарна площадк
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1981  В изпълнение ...

24.10.2014
На 07.11..2014 г. от 10.00 ч.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – РЕКТОРАТ   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.3, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34