начало » Търгове и конкурси

Архив

11.08.2015
26.08.2015 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1302,  1303,  1305,  1306,  1307,  1308  ...

06.08.2015
25.08.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на ОП „ Спорт и туризъм”-Враца - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел. 092/627263   На основание Решение № 1058/30.06.2015 г. на Общински съвет –Враца  ,чл.21,ал.1,т.8 ...

17.07.2015
05.08.2015 г. от 14.00 ч. Провеждане на втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост находящи, се в сградата на „Стоматологичен център-І“ ЕООД
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №292/2008г.,  ...

15.07.2015
30.07.2015 Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1192,  1193,  1194,  1199 ...

28.05.2015
16.06.2015 г. от 10.00 ч. втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилиони
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 944,  945     З ...

26.05.2015
Конкурс за избор на партньор за участие в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”
  Съобщение за избор на партньор.     ОБЩИНА ВРАЦА, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085 На ...

27.04.2015
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ
ОБЩИНА ВРАЦА, ул. „Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/62 45 81, ФАКС: 092/62 30 61, на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, чл. 17, ал. 4 и чл. 20 от Наредба № 2/15.03.2002 ...

17.04.2015
12.05.2015 г. от 15.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  711,  712  На ...

08.04.2015
30.04.2015 г. от 14.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №292/2008г.,  ...

13.03.2015
02.04.2015 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
  Заповеди за спечелилите търга участници №№:  478,  479,  480,  484 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34