Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

08.09.2016
28.09.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца, Решение №292/2008 ...

01.09.2016
14.09.2016 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за Предоставяне на стояща дървесина на корен БДС.
Заповед  за откриване на търга с явно наддаване за Предоставяне на сечища по БДС и утвърждаване на документация за участие. Документация за участие. Заповед ...

17.08.2016
01.09.2016 г. от 14.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1204, 1205, 1207, 1208, 1206, 1209  ...

04.08.2016
23.08.2016 г. от 10.00 ч. Провеждане на проведе втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
  Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1169,  1170,  1171,  1172,  1173,  1174 ...

01.07.2016
26.07.2016 г. от 14.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1045,    1046   На ...

13.06.2016
07.07.2016 г. от 14,00 ч.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Заведение за хранене и развлечение (ресторнт-клуб с механа) обект „Хижата”,ИД№ 12259.428.10.11027.1, със запазване на експозиция”История на туристическото движение във Враца
  Заповед за спечелилият търга участник:  158                  ...

26.04.2016
11.05.2016 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  635,  636,  637 ...

07.04.2016
Трета по ред процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост намиращи се в гр. Враца и предназначени за търговска дейност, офиси и КОО.
Трета по ред процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост намиращи се в гр. Враца и предназначени за търговска дейност, ...

12.03.2016
29.03.2016 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки ул."Васил Кънчов", ул."Ген.Леонов", жк „Дъбника”, жк "Металург" и "Болницата".
   Заповеди за спечелилите търга участници №№:  452,  453  З ...

16.10.2015
30.10.2015 г. от 10,00 ч. Втори публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот. находящ се в ж.к.“Дъбника“, представляващ самостоятелен обект- помещение, предназначено за заведение за обществено хранене
Заповеди за спечелилите конкурса участници №№: 1667  В изпълнение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36