Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

20.05.2014
21.05.2014 година от 10:00 часа в сградата на „ДКЦ – І – Враца” ЕООД, ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 3 /Три/ години на обособени помещения – лекарски кабинети находящи се на първи, втори и четвърти етаж в
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - І - ВРАЦА ЕООД Град Враца, бул. „Втори юни” № 66, тел. 092/622083 На основание чл. 14 от ЗОС, чл. 15, ал. 1, и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, ...

20.05.2014
21.05.2014 година от 10:00 часа в сградата на „ДКЦ – І – Враца” ЕООД, ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 3 /Три/ години на самостоятелен обект /бивша аптека/
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - І - ВРАЦА ЕООД Град Враца, бул. „Втори юни” № 66, тел. 092/622083 На основание чл. 14 от ЗОС, чл. 15, ал. 1, и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, ...

29.04.2014
16.05.2014г. от 10.00 ч. - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена.
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 930,  931,  932,  933,  934,  935,  936,  937,  938,  ...

29.04.2014
15.05.2014 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840     ...

17.04.2014
28.04.2014 г. от 10.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект - Аптека
28.04.2014 г. от 10.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект - Аптека ...

17.04.2014
28.04.2014 г. от 13.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети
28.04.2014 г. от 13.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети ...

17.03.2014
09.04.2014 г. от 10.00 ч. - втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - Павилиони
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 613, 614, 615   В ...

17.03.2014
01.04.2014 г. от 15.00 часа - Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 568,  569, 570, 571  ...

07.03.2014
7 март 2014г. Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на два незастроени поземлени имоти частна общинска собственост, включени в Програмата за приватизация
ПРОТОКОЛ № 52 От 28.01.2014 година Р Е Ш Е Н И Е  № 636   Относно: Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете ...

25.02.2014
12.03.2014 г. от 10.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
В изпълнение на Заповед № 313 / 25.02.2014 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А :   Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следнитe  имоти:   ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30