Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17004, отдел 75, подотдел „ е ”– землище Враца - горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17004, отдел 75, подотдел „ е ”– землище Враца - горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17003, отдел 207 подотдели „ з1 ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17003, отдел 207 подотдели „ з1 ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17002, отдел 207 подотдели „ ш ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17002, отдел 207 подотдели „ ш ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17001, отдел 103 подотдел „а”, землище Згориград – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17001, отдел 103 подотдел „а”, землище Згориград – горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

31.01.2017
14.02.2017 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 312,    313,    314,   315,   316, ...

06.12.2016
23.12.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
Заповед за спечелилият търга участници №: 1814                ...

06.12.2016
22.12.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви, зеленчукови култури и храсти от общинския поземлен фонд
Заповед №36 от 10.01.2017 г. за поправяне на очевидна фактическа грешка в заповед №1812 Заповеди за спечелилите търга участници №№: ...

06.12.2016
23.12.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 41,    42,   43,   44  ...

06.12.2016
22.12.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 10,    11,    12,    13    ...

24.11.2016
Конкурс за избор на партньор за участие в проект по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, вкл. за доразвиване на пилотния модел от периода 2007-2013 г. за интегрирани инвестиции за уязвими групи
СЪОБЩЕНИЕ КОМИСИЯ 13.02.2017 ПРОТОКОЛ от ЗАСЕДАНИЯ на КОМИСИЯ ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36