начало » Търгове и конкурси

Архив

19.05.2017
06.06.2017 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 963, 964 и 965  На ...

02.05.2017
ОП ”СПОРТ И ТУРИЗЪМ” - ВРАЦА обявява на 25.05.2017 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост.
ОП ”СПОРТ И ТУРИЗЪМ” - ВРАЦА обявява на 25.05.2017 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост. ...

05.04.2017
20.04.2017 г. от 14.00 ч. и 21.04.2017 г. от 9.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-павилиони на пазарни площадки.
  Списък на заповедите от 27.04.2017 г.за спечелилите търга за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки.   Списък на заповедите от 21.06.2017 г. за спечелилите търга за отдаване под наем на ...

05.04.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17005, отдел 75 подотдел „м”, землище Враца – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17005, отдел 75 подотдел „м”, землище Враца – горска територия – общинска собственост 05.05.2017 г. Протокол_комисия. 05.05.2017 ...

05.04.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17004, отдел 75, подотдел „ е ”– землище Враца - горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17004, отдел 75, подотдел „ е ”– землище Враца - горска територия – общинска собственост 05.05.2017 г. Протокол_комисия. 05.05.2017 ...

05.04.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17003, отдел 207 подотдели „ з1 ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17003, отдел 207 подотдели „ з1 ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост 05.05.2017 г. Протокол_комисия. 05.05.2017 ...

05.04.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17002, отдел 207 подотдели „ ш ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17002, отдел 207 подотдели „ ш ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост 05.05.2017 г. Протокол_комисия. 05.05.2017 ...

05.04.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17001, отдел 103 подотдел „а”, землище Згориград – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17001, отдел 103 подотдел „а”, землище Згориград – горска територия – общинска собственост. 05.05.2017 г. Протокол_комисия. 05.05.2017 ...

08.03.2017
24.03.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 568,    569,   570,   571,   572,   573,   574,   575,   576,   577,   578  ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17005, отдел 75 подотдел „м”, землище Враца – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17005, отдел 75 подотдел „м”, землище Враца – горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35