Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

23.10.2017
10.11.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1985 На основание ...

12.10.2017
01.11.2017 г. от 10.00 ч. трети публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1837,   1838,   1839,   1840,   1841,   1842,   ...

03.10.2017
25.10.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви, зеленчукови култури и лозя от общинския поземлен фонд
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1816,    1817,    1818 ...

20.09.2017
06.10.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, находящи се на втори и трети етаж от сграда „Общежитие“ в Ученически комплекс, гр. Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1691  На основание ...

19.09.2017
10.10.2017 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1705, 1706, 1707   На ...

01.09.2017
ОП “Паркинги и гаражи”- Враца
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, чл. 53, чл. 60, чл.61, чл. 62 и чл. 63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета ...

28.08.2017
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА Спортен к-с”Хр.Ботев, тел. 092/62-72-63 О  Б  Я  В  Я  В  А:          публичен  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.          ...

12.07.2017
27.07.2017 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1312,    1313,    1314,    1315,    1316,    1317,    1318,    1319  ...

30.05.2017
Заповед № 130 от 26.05.2017 г. на Директора на ОП "Спорт и туризъм"
-> Заповед № 130 от 26.05.2017 г. на Директора на ОП "Спорт и туризъм" ...

29.05.2017
14.06.2017 г. от 10.00 ч. Втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:
Списък на заповедите от 21.06.2017 г. за спечелилите търга за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки.   З А П О В Е Д   № 915/29.05.2017 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36