Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

04.08.2016
23.08.2016 г. от 10.00 ч. Провеждане на проведе втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
  Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1169,  1170,  1171,  1172,  1173,  1174 ...

01.07.2016
26.07.2016 г. от 14.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1045,    1046   На ...

13.06.2016
07.07.2016 г. от 14,00 ч.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Заведение за хранене и развлечение (ресторнт-клуб с механа) обект „Хижата”,ИД№ 12259.428.10.11027.1, със запазване на експозиция”История на туристическото движение във Враца
  Заповед за спечелилият търга участник:  158                  ...

26.04.2016
11.05.2016 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  635,  636,  637 ...

07.04.2016
Трета по ред процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост намиращи се в гр. Враца и предназначени за търговска дейност, офиси и КОО.
Трета по ред процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост намиращи се в гр. Враца и предназначени за търговска дейност, ...

12.03.2016
29.03.2016 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки ул."Васил Кънчов", ул."Ген.Леонов", жк „Дъбника”, жк "Металург" и "Болницата".
   Заповеди за спечелилите търга участници №№:  452,  453  З ...

16.10.2015
30.10.2015 г. от 10,00 ч. Втори публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот. находящ се в ж.к.“Дъбника“, представляващ самостоятелен обект- помещение, предназначено за заведение за обществено хранене
Заповеди за спечелилите конкурса участници №№: 1667  В изпълнение ...

06.10.2015
29.09.2015 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1487,    1489,    1490  ...

05.10.2015
22.10.2015 г. от 14.00 ч. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение частна собственост, предназначено за търговска дейност, находящо се в сградата на фурната в с. Горно Пещене, за срок от 10 (десет) години.
З А П О В Е Д №1491/05.10.2015г. На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

14.09.2015
30.09.2015 г. от 10,00 ч. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот с идент . 12259.1010.400.1.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка четиристотин точка едно точка едно/ по Кадастралнат
В изпълнение на Заповед № 1356/09.09.2015г. на Кмета на Община Враца,   О Б Я В Я В А:  Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот с идент . 12259.1010.400.1.1 /дванадесет ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31