Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

16.05.2013
ЗАПОВЕД № 674/15.05.2012 г. за спечелил търга проведен на 15.05.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 17 с площ от 12 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д   № 674/15.05.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

16.05.2013
ЗАПОВЕД № 673/15.05.2012 г. за спечелил търга проведен на 15.05.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 18 с площ от 12 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д   № 673/15.05.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

16.05.2013
ЗАПОВЕД № 672/15.05.2012 г. за спечелил търга проведен на 15.05.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 19 с площ от 12 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д   № 672/15.05.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

16.05.2013
ЗАПОВЕД № 671/15.05.2012 г. за спечелил търга проведен на 15.05.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 20 с площ от 26 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д   № 671/15.05.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

09.05.2013
Откриване на процедура за приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на Застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация на адрес – гр. Враца, бул. „Христо Ботев” №55 .
Откриване на процедура за приватизация, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на Застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация на адрес – ...

16.04.2013
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти на 08.05.2013 г.
На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ...

25.03.2013
ЗАПОВЕД № 406/22.03.2013 г. за спечелил търга проведен на 12.03.2013 г. за отдаване под наем на земеделски имот пореден № 152 по обявата
З А П О В Е Д № 406 от 22.03.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

25.03.2013
ЗАПОВЕД № 405/22.03.2013 г. за спечелил търга проведен на 12.03.2013 г. за отдаване под наем на земеделски имот пореден № 166 по обявата
З А П О В Е Д № 405 от 22.03.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

25.03.2013
ЗАПОВЕД № 404/22.03.2013 г. за спечелил търга проведен на 12.03.2013 г. за отдаване под наем на земеделски имот пореден № 100 по обявата
З А П О В Е Д № 404 от 22.03.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

25.03.2013
ЗАПОВЕД № 403/22.03.2013 г. за спечелил търга проведен на 12.03.2013 г. за отдаване под наем на земеделски имот пореден № 157 по обявата
З А П О В Е Д № 403 от 22.03.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36