Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

08.03.2017
24.03.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 568,    569,   570,   571,   572,   573,   574,   575,   576,   577,   578  ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17005, отдел 75 подотдел „м”, землище Враца – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17005, отдел 75 подотдел „м”, землище Враца – горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17004, отдел 75, подотдел „ е ”– землище Враца - горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17004, отдел 75, подотдел „ е ”– землище Враца - горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17003, отдел 207 подотдели „ з1 ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17003, отдел 207 подотдели „ з1 ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17002, отдел 207 подотдели „ ш ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17002, отдел 207 подотдели „ ш ”, землище Чирен – горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

20.02.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17001, отдел 103 подотдел „а”, землище Згориград – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17001, отдел 103 подотдел „а”, землище Згориград – горска територия – общинска собственост 14.03.2017 г. Протокол_07.03.2017_комисия. 14.03.2017 ...

31.01.2017
14.02.2017 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №205 в Протокол №15 от 28.06.2016 ...

06.12.2016
23.12.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
Заповед за спечелилият търга участници №: 1814                ...

06.12.2016
22.12.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви, зеленчукови култури и храсти от общинския поземлен фонд
Заповед №36 от 10.01.2017 г. за поправяне на очевидна фактическа грешка в заповед №1812 Заповеди за спечелилите търга участници №№: ...

06.12.2016
23.12.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 41,    42,   43,   44  ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32