начало » Търгове и конкурси

Архив

23.11.2017
07.12.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077 ...

23.11.2017
05.12.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2039  На основание ...

14.11.2017
29.11.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2029,     2030,     2031,     2032,     2033 ...

13.11.2017
30.11.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се на приземен етаж /столова/ в сградата на ПМГ „Академик Иван Ценов“ – Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2034 На основание ...

10.11.2017
24.11.2017 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2024,     2025,     2026,     2027 ...

08.11.2017
21.11.2017 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2011,      2012 На ...

07.11.2017
29.11.2017 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1991 На основание ...

23.10.2017
10.11.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1985 На основание ...

12.10.2017
01.11.2017 г. от 10.00 ч. трети публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1837,   1838,   1839,   1840,   1841,   1842,   ...

03.10.2017
25.10.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви, зеленчукови култури и лозя от общинския поземлен фонд
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1816,    1817,    1818 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34