Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18002, отдел 392 подотдел „т1”, землище село на Вировско – горска територия – общинска собственост
  Заповед №1207/29.06.2018 г. за спечелил търга.   Протокол за резултата от ...

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18001, отдел 392 подотдел „г”, землище на село Вировско – горска територия – общинска собственост
  Договор № 1/04.07.2018 г. с ЕТ „ХРИСИ 94 - ИВАНКА ПЕТРОВА“. Заповед ...

11.05.2018
06.06.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1079,   1080,   1081,   1082,   1083,   1084,   1085,   1086,   1087,   1088,   1089,   1090 ...

23.04.2018
22.05.2018 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост
Заповед № 1336/24.07.2018 г. на Кмета на Община Враца за поправяне на очевидна фактическа грешка в списъка с имоти за отдаване под наем. Заповеди за спечелилите ...

23.04.2018
17.05.2018 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 942,   943,   1127 ...

23.04.2018
16.05.2018 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 938,   939,   940,   941,   944 ...

23.04.2018
15.05.2018 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 915,   916,   917,   918 ...

23.04.2018
10.05.2018 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 887,   890,   891  На ...

23.04.2018
09.05.2018 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост
Заповед за спечелилите търга участници №: 888  На основание ...

28.03.2018
11.04.2018 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 651,   652,   653,   654,   655,   656,   657 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36