Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

08.07.2013
ЗАПОВЕД № 947/05.07.2013 год. за спечелил търга с явно наддаване, обявен със Заповед № 760/30.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 947 от 05.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

08.07.2013
ЗАПОВЕД № 956/05.07.2013 год. за спечелил търга с явно наддаване, обявен със Заповед № 760/30.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 956 от 05.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

08.07.2013
ЗАПОВЕД № 1031/05.07.2013 год. за спечелил търга с явно наддаване, обявен със Заповед № 760/30.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1031 от 05.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

08.07.2013
ЗАПОВЕД № 1034/05.07.2013 год. за спечелил търга с явно наддаване, обявен със Заповед № 760/30.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1034 от 05.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

08.07.2013
ЗАПОВЕД № 1033/05.07.2013 год. за спечелил търга с явно наддаване, обявен със Заповед № 760/30.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1033 от 05.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

08.07.2013
З А П О В Е Д № 1067/08.07.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/838/13.06.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 1067/08.07.2013 год. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.06.2013
Публичен търг с тайно наддаване на 17.07.2013 год. за отдаване под наем на обекти - щанд №2; №3; №4; №5; №6; №7 и щанд №9 в Магазин „Сувенирна палата”
З А П О В Е Д № 909/28.06.2013 год. На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 292/2008 ...

26.06.2013
З А П О В Е Д № 904/26.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на помещение в сградата на Кметство с. Мраморен за телекомуникационна дейност с площ 10,00 кв.м.
З А П О В Е Д № 904/26.06.2013 год. На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

24.06.2013
З А П О В Е Д № 882/24.06.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/28.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за недвижим имот: гр. Враца, ЦГЧ, кв.166, УПИ Х-298, ул.”Речка”
З А П О В Е Д № 882/24.06.2013 год. На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), ...

24.06.2013
З А П О В Е Д № 881/24.06.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/28.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за недвижим имот: гр. Враца, ж.к.”Река Лева”, кв.72, УПИ VІІ, ул.”Христо Ботев”
З А П О В Е Д № 881/24.06.2013 год. На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36