начало » Търгове и конкурси

Архив

10.06.2013
Публичен търг с тайно наддаване на 25.06.2013 г. за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост
В изпълнение на Заповед №.802/05.06.2013 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А:   Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, ...

04.06.2013
З А П О В Е Д № 784/03.06.2013 год. спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот – павилион № 5 с площ от 15 кв. м. находящ се на пазарна площадка "Дъбника ", гр. Враца
З А П О В Е Д   № 784/03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...

04.06.2013
З А П О В Е Д № 782/ 03.06.2013 год. заспечелилия търга за отдаване под наем на общински имот павилион №5 с площ от 12 кв. м. находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов ", гр. Враца
З А П О В Е Д   № 782/ 03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

04.06.2013
З А П О В Е Д № 786/03.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот – павилион № 12 с площ от 11 кв. м. находящ се на пазарна площадка "Дъбника ", гр. Враца
З А П О В Е Д   № 786/03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...

04.06.2013
З А П О В Е Д № 785/03.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот павилион № 10/11 с площ от 15 кв. м. находящ се на пазарна площадка "Дъбника" базар, гр. Враца
З А П О В Е Д   № 785/03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...

04.06.2013
З А П О В Е Д № 783/03.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот павилион №4 с площ от 12 кв. м. находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов ", гр. Враца
З А П О В Е Д   № 783/03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

04.06.2013
З А П О В Е Д № 781/03.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот павилион № 6 с площ от 12 кв. м. находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов ", гр. Враца
З А П О В Е Д   № 781/03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...

04.06.2013
З А П О В Е Д № 780/03.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот павилион №14 с площ от 12 кв. м. находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов ", гр. Враца
З А П О В Е Д   № 780/03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...

04.06.2013
З А П О В Е Д № 779/03.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот павилион №16 с площ от 12 кв. м. находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов ", гр. Враца
З А П О В Е Д   № 779/03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

04.06.2013
З А П О В Е Д №778 /03.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на общински имот павилион № 17 с площ от 12 кв.м.находящ се на пазарна площадка " Васил Кънчов " , гр. Враца
З А П О В Е Д   №778 /03.06.2013 год.   На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл. 66 , ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34