начало » Търгове и конкурси

Архив

08.07.2013
ЗАПОВЕД № 1033/05.07.2013 год. за спечелил търга с явно наддаване, обявен със Заповед № 760/30.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1033 от 05.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

08.07.2013
З А П О В Е Д № 1067/08.07.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/838/13.06.2013 г. на Кмета на Община Враца, за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост
З А П О В Е Д № 1067/08.07.2013 год. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

28.06.2013
Публичен търг с тайно наддаване на 17.07.2013 год. за отдаване под наем на обекти - щанд №2; №3; №4; №5; №6; №7 и щанд №9 в Магазин „Сувенирна палата”
З А П О В Е Д № 909/28.06.2013 год. На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 292/2008 ...

26.06.2013
З А П О В Е Д № 904/26.06.2013 год. за спечелилия търга за отдаване под наем на помещение в сградата на Кметство с. Мраморен за телекомуникационна дейност с площ 10,00 кв.м.
З А П О В Е Д № 904/26.06.2013 год. На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински ...

24.06.2013
З А П О В Е Д № 882/24.06.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/28.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за недвижим имот: гр. Враца, ЦГЧ, кв.166, УПИ Х-298, ул.”Речка”
З А П О В Е Д № 882/24.06.2013 год. На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), ...

24.06.2013
З А П О В Е Д № 881/24.06.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/28.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за недвижим имот: гр. Враца, ж.к.”Река Лева”, кв.72, УПИ VІІ, ул.”Христо Ботев”
З А П О В Е Д № 881/24.06.2013 год. На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), ...

24.06.2013
З А П О В Е Д № 880/24.06.2013 год. за спечелил търга с тайно наддаване, обявен със Заповед № 747/28.05.2013 г. на Кмета на Община Враца, за недвижим имот: гр. Враца, ж.к.”Околчица”, кв.211, УПИ ХІ, с адрес ул."Веслец" №11 и №13
З А П О В Е Д № 880/24.06.2013 год. На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с Решение №292/2008 г. на ОбС Враца), ...

20.06.2013
”Паркинги и гаражи” Враца обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.07.2013 година за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
ОП „ПАРКИНГИ  И  ГАРАЖИ” - ВРАЦА   На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

18.06.2013
Провеждане на 05.07.2013 публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-павилиони
На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1,  във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2 и чл.53, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ...

14.06.2013
Публичен търг на 04.07.2013 с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост (съгласно приложена схема), представляващ „Дворец на културата”, площад „Христо Ботев”, втори етаж
В изпълнение на Заповед №.838/13.06.2013 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А:   Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34