Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1101/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 24 с площ от 12 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1101/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1100/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 23 с площ от 12 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1100/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1099/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 22 с площ от 8,4 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1099/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1098/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 15 с площ от 7 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1098/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1097/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 13 с площ от 9 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д  № 1097/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1096/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 12 с площ от 18 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1096/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1095/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 10 с площ от 12 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1095/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1094/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 9 с площ от 12 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Васил Кънчов" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1094/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1093/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 9 с площ от 9 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Болницата" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1093/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

12.07.2013
ЗАПОВЕД № 1092/10.07.2012 г. за спечелил търга проведен на 14.06.2013 г. за отдаване под наем на общински имот – павилион № 8 с площ от 11 кв.м.находящ се на пазарна площадка "Дъбника" ,гр. Враца
З А П О В Е Д № 1092/10.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36