Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

29.04.2014
15.05.2014 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840     ...

17.04.2014
28.04.2014 г. от 10.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект - Аптека
28.04.2014 г. от 10.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект - Аптека ...

17.04.2014
28.04.2014 г. от 13.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети
28.04.2014 г. от 13.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети ...

17.03.2014
09.04.2014 г. от 10.00 ч. - втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - Павилиони
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 613, 614, 615   В ...

17.03.2014
01.04.2014 г. от 15.00 часа - Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 568,  569, 570, 571  ...

07.03.2014
7 март 2014г. Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на два незастроени поземлени имоти частна общинска собственост, включени в Програмата за приватизация
ПРОТОКОЛ № 52 От 28.01.2014 година Р Е Ш Е Н И Е  № 636   Относно: Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете ...

25.02.2014
12.03.2014 г. от 10.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
В изпълнение на Заповед № 313 / 25.02.2014 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А :   Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следнитe  имоти:   ...

20.02.2014
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ" - ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев", тел.092/627263, На основание Решение № 610 от 26.11.2013 г. на Общински съвет-Враца и чл.14.ал.7 във връзка с ал.2 от ...

10.01.2014
31.01.2014_Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 162,  163, 164, 166   ...

10.01.2014
29.01.2014_Втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение-павилион с обща площ 3,00 кв.м., находящ се в ЦГЧ, ул.”Христо Ботев”
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 165   В изпълнение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36