начало » Търгове и конкурси

Архив

25.02.2014
12.03.2014 г. от 10.00 ч. - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
В изпълнение на Заповед № 313 / 25.02.2014 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А :   Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следнитe  имоти:   ...

20.02.2014
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ" - ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев", тел.092/627263, На основание Решение № 610 от 26.11.2013 г. на Общински съвет-Враца и чл.14.ал.7 във връзка с ал.2 от ...

10.01.2014
31.01.2014_Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 162,  163, 164, 166   ...

10.01.2014
29.01.2014_Втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение-павилион с обща площ 3,00 кв.м., находящ се в ЦГЧ, ул.”Христо Ботев”
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 165   В изпълнение ...

06.01.2014
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА                         гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263,       На основание Решение № 610 от 26.11.2013 г. на Общински ...

27.12.2013
21.01.2014г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена.
Заповед №402/10.03.2014г. за промяна на заповед № 1998 / 18.12.2013 г. за обекти с №№:238 и 239 ...

05.12.2013
20.12.2013 г. от 15.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2023   На основание ...

04.12.2013
20 декември 2013г. Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация,
ПРОТОКОЛ № 47 От 29.10.2013 година Р Е Ш Е Н И Е  № 585     Относно: Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете ...

04.12.2013
20 декември 2013г. Повторно откриване на процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на Застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация, н
  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА   ПРОТОКОЛ № 47 От 29.10.2013 година Р Е Ш Е Н И Е  № 584     Относно: ...

20.11.2013
10.12.2013 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение-павилион с обща площ 3,00 кв.м., находящ се в ЦГЧ, ул.”Христо Ботев”
  В изпълнение на Заповед № 1828/ 20.11.2013 г. на Кмета на Община Враца,  О Б Я В Я В А: Допълване на обява, публикувана в изпълнение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34