Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

28.05.2019
18.06.2019 г. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 997,     998,     999,    1000 ...

22.04.2019
09.05.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общинска собственост
Заповед за спечелил търга участник №: 765 На основание чл. ...

19.04.2019
10.05.2019 публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след проведен такъв на 19.12.2018 г.
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 749         750 З ...

21.03.2019
05.04.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповед за спечелил търга участник №: 603 На основание чл. ...

11.03.2019
27.03.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 548         549         550 ...

27.02.2019
14.03.2019 г. от 14.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 425,         426,         427,       428,        429,      ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19006, отдел 391 подотдел „ю“, землище на село Горно Пещене – горска територия – общинска собственост
Заповед № 290/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19006, отдел 391 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19005, отдел 228 подотдел „ч“, землище на село Горно Пещене – горска територия – общинска собственост
Заповед № 289/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19005, отдел 228 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19004, отдел 385 подотдели „а“ и „б“, землище на село Чирен – горска територия – общинска собственост
Заповед № 288/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19004, отдел 385 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19003, отдел 384 подотдел „м“, землище на село Чирен – горска територия – общинска собственост
Заповед № 287/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19003, отдел 384 ...


1 2 3