начало » Търгове и конкурси

Архив

24.07.2018
08.08.2018 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1421,     1422,     1423,     1424,     1425,     1426,     1427,     1428,    1429,     1430,     1431,     1432, ...

22.06.2018
10.07.2018 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди №№1283-1286/13.07.2018 г. за спечелили търга. На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. ...

08.06.2018
22.06.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1137   На основание ...

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18006, отдел 380 подотдел „г”, землище на село Тишевица – горска територия – общинска собственост
Договор № № 5/04.07.2018 г. с „МАРАНДИ ГРУП“ ЕООД.    Заповед №1206/29.06.2018 ...

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18005, отдел 103 подотдел „г”, землище на село Згориград – горска територия – общинска собственост
Договор № 4/04.07.2018 г. с „АРСОВ 90“ ЕООД.   Заповед №1205/29.06.2018 ...

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18004, отдел 103 подотдел „б”, землище на село Згориград – горска територия – общинска собственост
Договор № 3/04.07.2018 г. с „АРСОВ 90“ ЕООД.   Заповед №1204/29.06.2018 ...

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18003, отдел 386 подотдел „ш”, землище на село Горно Пещене – горска територия – общинска собственост
  Договор № 2/04.07.2018 г. с „МАРАНДИ ГРУП“ ЕООД“. Заповед №1203/29.06.2018 ...

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18002, отдел 392 подотдел „т1”, землище село на Вировско – горска територия – общинска собственост
  Заповед №1207/29.06.2018 г. за спечелил търга.   Протокол за резултата от ...

05.06.2018
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 18001, отдел 392 подотдел „г”, землище на село Вировско – горска територия – общинска собственост
  Договор № 1/04.07.2018 г. с ЕТ „ХРИСИ 94 - ИВАНКА ПЕТРОВА“. Заповед ...

11.05.2018
06.06.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1079,   1080,   1081,   1082,   1083,   1084,   1085,   1086,   1087,   1088,   1089,   1090 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35