Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

01.09.2017
ОП “Паркинги и гаражи”- Враца
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, чл. 53, чл. 60, чл.61, чл. 62 и чл. 63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета ...

28.08.2017
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА Спортен к-с”Хр.Ботев, тел. 092/62-72-63 О  Б  Я  В  Я  В  А:          публичен  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.          ...

12.07.2017
27.07.2017 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1312,    1313,    1314,    1315,    1316,    1317,    1318,    1319  ...

30.05.2017
Заповед № 130 от 26.05.2017 г. на Директора на ОП "Спорт и туризъм"
-> Заповед № 130 от 26.05.2017 г. на Директора на ОП "Спорт и туризъм" ...

29.05.2017
14.06.2017 г. от 10.00 ч. Втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:
  З А П О В Е Д   № 915/29.05.2017 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 ...

19.05.2017
06.06.2017 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 963, 964 и 965  На ...

02.05.2017
ОП ”СПОРТ И ТУРИЗЪМ” - ВРАЦА обявява на 25.05.2017 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост.
ОП ”СПОРТ И ТУРИЗЪМ” - ВРАЦА обявява на 25.05.2017 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост. ...

05.04.2017
20.04.2017 г. от 14.00 ч. и 21.04.2017 г. от 9.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-павилиони на пазарни площадки.
  Списък на заповедите от 27.04.2017 г.за спечелилите търга за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки.   Списък на заповедите от 21.06.2017 г. за спечелилите търга за отдаване под наем на ...

05.04.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17005, отдел 75 подотдел „м”, землище Враца – горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17005, отдел 75 подотдел „м”, землище Враца – горска територия – общинска собственост 05.05.2017 г. Протокол_комисия. 05.05.2017 ...

05.04.2017
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17004, отдел 75, подотдел „ е ”– землище Враца - горска територия – общинска собственост
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА по БДС в обект № 17004, отдел 75, подотдел „ е ”– землище Враца - горска територия – общинска собственост 05.05.2017 г. Протокол_комисия. 05.05.2017 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31