Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19002, отдел 103 подотдел „ж“, землище на село Згориград – горска територия – общинска собственост
Заповед № 286/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19002, отдел 103 ...

27.02.2019
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19001, отдел 103 подотдел „а“, землище на село Згориград – горска територия – общинска собственост
Заповед № 285/27.02.2019 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 19001, отдел 103 ...

21.02.2019
12.03.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 415,         417,         423,         424     ...

18.02.2019
06.03.2019 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 358,   359,    360,    361,   362,   363  ...

15.01.2019
30.01.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 160,     161,     162,    163 ...


1 2